Take a fresh look at your lifestyle.

Conferința Națională „RĂZBOI $I PACE”, ediția a II-a, „Jocuri, mărci, interese”

Una dintre cele mai dinamice și internaționale discipline juridice, bază a dezvoltării economice, dreptul proprietății intelectuale, are, paradoxal, o situație mai puțin privilegiată în facultățile de drept din România. De cele mai multe ori opțională ca materie, ea se desfășoară doar pe parcursul unui semestru, deși conținutul ei este unul fastuos: dreptul de autor și drepturile conexe (incluzându-se aici programele pentru calculator, drepturile artiștilor), brevetele de invenție, mărcile și indicațiile geografice, modelele și desenele industriale, topografiile semiconductoare, protejarea raselor de animale și a soiurilor de plante… După cum s-a observat pe plan internațional, proprietatea intelectuală este atât un vector, cât și un indicator al dezvoltării economice. Și cum să te dezvolți dacă nu știi să îți protejezi ideile, să îți evidențiezi afacerea printr-un semn distinctiv (emblemă, marcă)? Gradul de cultură în acest sens este unul cât se poate de îngrijorător: la nivel național, abia 1% dintre firme și-au înregistrat emblema sau marca la registrul comerțului…

Evenimentele privind dreptul proprietății intelectuale care se desfășoară în municipiul Cluj-Napoca continuă sub ciclul intitulat „Război $I pace”. Centrul de Cercetări în Dreptul Proprietății Intelectuale, Facultatea de Drept din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” și AgroTransilvania Cluster organizează Conferința națională „RĂZBOI $I PACE”, ediția a II-a, „Jocuri, mărci, interese” în 7 decembrie 2018, orele 10:00-14:30, în Sala Mare a Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj (Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 58, 400094 Cluj-Napoca).

Direcțiile de explorare propuse în cadrul celei de-a doua ediții a conferinței se doresc a fi în primul rând practice, cum au fost, de altfel, și în cazul primei ediții (realizată în parteneriat cu Emerson), și anume de relevare a soluțiilor instanțelor judecătorești, de prezentare a unor chestiuni concrete ale domeniului abordat.

Conferința este organizată de Centrul de Cercetări în Dreptul Proprietății Intelectuale „Aurelian Ionașcu” împreună cu Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” și AgroTransilvania Cluster.

Vor participa în calitate de speakeri:

 • Prof. univ. dr. Viorel Roș, directorul Școlii Doctorale din cadrul Universității „Nicolae Titulescu” din București, președintele Comisiei de Științe Juridice a CNATDCU, președintele Asociației Științifice de Dreptul Proprietății Intelectuale; Directorul „Revistei Române de Dreptul Proprietății Intelectuale”, avocat coordonator al SCA Roș și Asociații; consilier în proprietate industrială, arbitru
  Fumuri și parfumuri
 • Prof. univ. dr. Felix Arion, AgroTransilvania Cluster; Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. Departamentul de Științe Economice
  Marca înregistrată vs indicaţie geografică. Între complexitatea legislativă și aplicabilitatea practică
 • Prof. univ. dr. Teodor Bodoașcă, președinte al Senatului Universității „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș, conducător de doctorat la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
  Unele opinii privind infracţiunea de contrafacere a mărcii
 • Prof. univ. dr. Daniela Chiorean, Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, avocat
  Proprietatea intelectuală tranzacţională. Mărcile
 • Conf. univ. dr. Adrian Circa, director al Departamentului de drept privat și științe ale educației la Facultatea de Drept „Simion Bărnuțiu” din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu; avocat, Baroul Sibiu
  Protecţia parfumului: actualitate și perspective
 • Dorin Deac, directorul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj
  Aspecte practice privind rezervarea denumirilor / numelor la registrul comerţului și conflictul acestora cu mărcile înregistrate la OSIM
 • Lect. univ. dr. Sergiu Golub, prodecan, Facultatea de Drept din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
  Drepturile de proprietate intelectuală, obiect al transferurilor fiduciare?
 • Lect. univ. dr. Felix Hodoș, Facultatea de Științe Economice, Juridice şi Administrative din cadrul Universității „Petru Maior” din Târgu Mureș; avocat, Baroul București;
  Jocuri, mărci, interese. Implicaţiile aplicării RGPD în materia proprietăţii intelectuale
 • Asist. univ. George-Mihai Irimescu, doctorand, Facultatea de Drept a Universității „Nicolae Titulescu” din București; consilier în proprietate industrială în cadrul Petošević SRL
  Opozabilitatea mărcilor neînregistrate la înregistrarea mărcilor europene în faţa EUIPO
 • Asist. univ. Andreea Livădariu, doctorand, Facultatea de Drept a Universității „Nicolae Titulescu” din București; avocat colaborator în cadrul SCA Roș și Asociații
  Protecţia asupra mărcilor controversate: ordine publică și bune moravuri sau liberă concurenţă?
 • Doru-Adrian Păunescu, director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor;
  Marca înregistrată și numele de domeniu
 • Tudor Radian-Kreiszer, procuror, DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj
  Contrafacerea de marcă și contrabanda cu ţigări săvâr¬șite în concurs de infracţiuni. Studiu de caz
 • Alin Todirică, specialist în proprietate intelectuală, Dennemeyer & Associates
  Neajunsul de a te fi înregistrat. Despre reînnoirea mărcilor
 • Conf. univ. dr. Paul Popovici, avocat, Baroul Arad, arbitru, consilier în proprietate industrială, Centrul de Cercetări în Dreptul Proprietății Intelectuale „Aurelian Ionașcu”
  Reaua-credinţă la înregistrarea mărcilor

Parteneri:

 • Instituția Prefectului Județului Cluj;
 • Facultatea de Business din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca;
 • Asociația Științifică de Dreptul Proprietății Intelectuale (București);
 • Pergam – Asociația Autorilor și Editorilor Români de Opere Științifice (București);
 • Centrul Teritorial Cluj al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților;
 • Colegiul Consilierilor Juridici Cluj;
 • Centrul de Cercetări Aplicative în Drept și Afaceri al Universității „Petru Maior” din Târgu Mureș;
 • Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private (Târgu Mureș);
 • Asociația „Justitia Nihil Expetit Praemii” a studenților Facultății de Drept din Cluj-Na­poca (Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”);
 • Asociația „Justitia Nihil Expetit Praemii” (Cluj-Napoca);
 • Viorel Roș și Asociaţii (Baroul București);
 • Ind. Av. Ancuţa Cosma (Baroul Cluj);
 • Ind. Av. Alexandra Corha (Baroul Cluj);
 • Costin Lăzărescu – Hot Pixel Studio;
 • Ionuţ Mocan – Creionisme

Aveți aici link-ul către teaserul conferințelor organizate până acum:

https://www.youtube.com/watch?v=oCyeOivkgUY

Pentru înscrieri în calitate de speaker sau participarea la conferință: paul.popovici@ccdpi.ro.

 

Cmentariile sunt închise

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More