Take a fresh look at your lifestyle.

Reabilitarea a peste 30 kilometri de plajă

O suprafaţă de peste 30 de kilometri de plajă va fi reabilitată printr-un proiect finanţat cu 707,76 milioane de lei, iar termenul de finalizare a lucrărilor este de maximum trei ani de la data semnării contractului, se arată într-un comunicat al Administraţiei Naţionale ‘Apele Române’ (ANAR).

În acest contexţ ANAR a demarat procedurile pentru licitaţia privind obiectivul de investiţii ‘Reducerea eroziunii costiere Faza II (2014 – 2020)’ – etapa I.

Prima etapă a proiectului finanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 5 – Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor, Obiectivul specific 5.1 Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal, de inundaţii şi eroziune costieră, a fost publicată în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP).

‘Problema proceselor de degradare prin eroziune a litoralelor este considerată de multe state ca fiind de importanţă naţională. Eroziunea plajelor duce la pierderi de teritoriu, dar mai ales compromite ecosistemele mării costiere şi valoarea socio-economică a zonei litorale, ceea ce poate duce la pagube însemnate pentru economia naţională şi dezvoltarea durabilă a ţării. Monitorizarea multianuală a litoralului românesc a evidenţiat tendinţa generală de degradare prin eroziune, intensitatea fenomenului fiind accelerată, în ultimul timp, şi de efectele schimbărilor climatice, zona costieră a Mării Negre fiind deosebit de vulnerabilă. Actul fundamental pentru promovarea şi implementarea proiectelor de protecţie costieră îl constituie ‘Master Planul zonei costiere’ – document strategic al statului român privind gestionarea evoluţiei liniei ţărmului şi a conservării biodiversităţii marine’, se menţionează în comunicatul ANAR.

ANAR a iniţiaţ implementat şi finalizaţ în perioada 2012 – 2015, programul costier aferent termenului scurţ prin proiectul ‘Protecţia şi reabilitarea părţii sudice a litoralului românesc al Mării Negre, în zona municipiului Constanţa şi Eforie Nord, judeţul Constanţa’, cu finanţare din POS Mediu, fiind protejată o lungime de coastă de 7,3 km în zonele Mamaia Sud, Tomis Nord, Tomis Centru, Tomis Sud şi Eforie Nord. Totodată, prin acelaşi proiect a fost mărită suprafaţa plajelor aferentă zonelor descrise mai sus cu 60,66 hectare, unde s-au respectat atât indicatorii tehnico-economici ai proiectului, cât şi indicatorii de performanţă stabiliţi prin contractul de finanţare.

Concomitent cu implementarea proiectului pe termen scurt pentru respectarea obligaţiilor programului de implementare pe termen mediu, ‘Apele Române’ prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral a contractaţ în februarie 2015, serviciile de ‘Asistenţă tehnică pentru pregătirea de proiecte Axa prioritară 5 – Reducerea eroziunii costiere faza II (2014 – 2020)’ cu scopul de a încheia contractul de finanţare prin programul POIM pentru reabilitarea costieră a zonelor: Edighiol şi Periboina (punctele de descărcare la mare a apelor complexului lagunar Razelm – Sinoe), Mamaia Nord, Tomis (protecţia costieră între portul Constanţa şi portul turistic Tomis), Agigea, Eforie (între portul Belona şi zona Capul Turcului), Costineşti, Olimp, Jupiter – Neptun, Balta Mangalia – Venus – Aurora, Mangalia – Saturn şi 2 Mai.

Lucrările prevăzute constau în lucrări de apărări de mal, construire lucrări hidrotehnice reprezentate de diguri şi epiuri marine, reabilitare structuri existente, înlocuirea echipamentelor componente ale structurilor hidrotehnice (înlocuire cu scopul atingerii obiectului, şi anume punerea în funcţiune a structurilor hidrotehnice şi atingerea scopului pentru care au fost construite), demolare structuri costiere existente şi lucrări de înnisipare artificială.

Anunţul de participare pentru atribuirea contractelor de execuţie a lucrărilor are fixat ca termen limită pentru depunerea ofertelor data de 16 ianuarie 2018.

Proiectul are o valoare estimată de 707,76 milioane de leilei (fără TVA), din care 601,59 milioane de lei reprezintă finanţare nerambursabilă europeană, iar 106,16 milioane de lei contribuţie proprie a statului român (valori fără TVA).

Sursa: radioconstanta.ro

Cmentariile sunt închise

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More